Català Castellano

A través de tallers de formació sobre diferents tècniques artístiques busquem desenvolupar les habilitats de comunicació individuals i/o col·lectives. Aquestes habilitats són claus tant en l'àmbit de la sexualitat com en el de la diversitat cultural o en el de la participació comunitària.

Els tallers s'estructuren a partir del següent esquema de desenvolupament d'habilitats de comunicació:

  • Expressió
  • Comunicació
  • Comunicació pel canvi.

D'aquesta manera, el focus s'anirà desplaçant des de l'emissor cap el receptor, donant èmfasis a les diferents percepcions de la realitat, les diferents interpretacions d'un mateix missatge i la capacitat d'assumir el punt de vista de l'altre. Així, per exemple, en un taller de grafitti, es començarà treballant la tècnica de l'esprai i en la importància de pensar per tal de plasmar una idea. En una segona fase es plantejarà com enfocar el dibuix quan t'interessa que el missatge el capti un altra persona, i en una tercera fase, com dissenyar un missatge quan no només vols que una altra persona l'entengui, si no que també vols provocar una reacció concreta.

En funció de la duració del taller i del perfil del grup, els tallers es centraran en les diferents fases.

 Descarregar catàleg